REMA

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT DE  L'INS MAREMAR (REMA).

1.- Què vol dir “socialitzar” els llibres de text?

L’institut i l’AMPA porten a terme un projecte (REMA) per a la socialització i reutilització dels llibres de text dels nostres fills/es. Socialitzar els llibres implica compartir la important despesa de la compra dels llibres de text entre totes les famílies de l’escola, així com poder reutilitzar aquests llibres durant 4 anys. Així, els llibres ja no són de l’alumne, sinó que són de l’institut. L’alumne en fa un ús i en té cura durant el curs, i en acabar, els retorna al centre perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.  

2 .- Per a què serveix el projecte REMA?

L’aplicació del projecte comporta regular la pràctica de la reutilització i socialització de manera que el cost de reposició dels llibres es reparteix entre totes les famílies durant tota l’etapa de l'ESO. A més, el projecte ens permetrà que l’institut rebi subvencions de la Generalitat i de l’Ajuntament, que suposaran un abaratiment del cost dels llibres. Així, totes les famílies en sortirem beneficiades.  

3.- Quins són els objectius del projecte REMA?

Educatius: aplicar d’una manera pràctica en l’educació dels nostres fills els valors recollits en el projecte educatiu de l’institut, com ara la cura del medi ambient, la reducció del consum, el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat vers els materials que són de tots.

Econòmics: reduir sensiblement la despesa econòmica de les famílies.  

4 .- Per a què serveix el projecte REMA?

Totes les famílies que porten els seus fills a l'INS Maremar tenen dret a participar en el projecte de socialització. Per fer-ho hauran de ser socis de l’AMPA (quota familiar de 20€ anuals) i adherir-se al projecte des del seu inici, el proper curs i següents fins un total de quatre anys. Aquelles famílies que no s’adhereixen al projecte, no gaudiran de l’ajut econòmic per part de la Generalitat, Ajuntament i AMPA i de les beques de llibres i material, i hauran de comprar la totalitat dels llibres fora del centre i no podran utilitzar els del centre.  

5 .- Quin material es socialitza?

Només el material reutilitzable: llibres de text, diccionaris, atles, llibres de lectura,...(que quedarà com a propietat del centre) No inclou els quaderns de treball i el material fungible (que quedarà com a propietat de la família).  

6 .- Quant costarà?

Totes les famílies incloses en el Projecte pagaran una quota que permetrà comprar els llibres reutilitzables i la reposició dels exemplars que calgui renovar. La quota és de 75€.  

7 .- Voleu saber més sobre el projecte REMA?

Per conèixer amb més detall el projecte REMA o per aclarir qualsevol dubte que tingueu, no tingueu cap dubte de parlar amb direcció.  

8 .- Què us demanem?

Per tal de posar en marxa el projecte de sociabilització dels llibres de text (REMA), necessitem que ens retorneu degudament omplert i signat el document d'adhesió, per saber quantes famílies estaríeu interessades a participar-hi. És important saber que per poder fer l’estimació i la compra de llibres i material nou. Les famílies hauran de deixar els llibres de text, diccionaris, atles,…, al finalitzar el curs, a l’aula.  

Altres