MATRICULACIÓ ESO 2016/17

MATRÍCULA D’ESO 2016-17

 

 

Període de matriculació

 

1r d’ESO del 13 al 17 de juny

 

2n, 3r i 4t d’ESO del 27 de juny a l’1 de juliol.

En cas d’estar pendent d’exàmens de setembre s’ha de confirmar la plaça durant aquest període a l’Institut i matricular-se del 7 al 9 de setembre. 

 

Documentació a presentar:

 

§  2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms al darrera

 

§  Resguard  d’ingrés  de  98 €  a  La Caixa  que  es  farà  seguint les instruccions que figuren a continuació. Si es matricula més d’un fill, només un d’ells ha d’abonar la quota de l’AMPA (20 €). En aquest cas l’haureu de descomptar de l’import total (78 € el segon germà que es matriculi)

 

•  Pagament des de  SERVICAIXA:

Llibreta d’estalvis de “La Caixa” o Targeta de qualsevol entitat

Altres

Pagaments

Sense codi de barres

Col·legis i matricules

Introduir el codi d’entitat : 0187697

Introduir la informació que demana la pantalla

S’imprimiran dos rebuts, un per a l’interessat i l’altre per lliurar a l’Institut.

 

•  Pagament des de Línia Oberta (només clients de “La Caixa” per internet):

Transferències i traspassos

Pagament a tercers

Introdueix les dades: codi entitat 0187697

Introduir l’import i el nom de l’alumne

Imprimiu el justificant per lliurar a l’Institut.

 

Horari de secretaria :  de 9 a 13,30 i de 15 a 17,30 h (divendres tarda no)

Altres