Composició del Consell Escolar

CURS 2014-15

DIRECTOR:           Josep Lluís Martínez Gómez

CAP D'ESTUDIS:         Palmira Medina

SECRETÀRIA:         Ainhoa Gómez Mora

 

PROFESSORAT:         Xavier Grande Grande         (nomenament fins al 2018)                                              

                                      Anna Ballester Eixarch         (nomenament fins al 2018)                  

                                      Ana Guisande Sancho                   (nomenament fins al 2018)

                                      Marta García López           (nomenament fins al 2018)        

                                      Ruth Mohino Balet           (nomenament fins al 2016)        

                                      Mª Teresa Valbuena de la Fuente (nomenament fins al 2016)

                                      Anabel Romo García           (nomenament fins al 2016)

 

ALUMNES:            Fanny Ortiz Cortés (nomenament fins al 2016)       

                               Andrea Martinez Moreno  (nomenament fins al 2016)

                               Júlia Segovia Hernandez (nomenament fins al 2018)  

                               Max Sanz Casasús  (nomenament fins al 2018)

                                     

PAS:                     Elisabeth Merino          (nomenament fins al 2016)

PAE:                     Rafael Sanchez Rodriguez         (nomenament fins al 2018)

 

PARES:                Susana Casasús Andres           (nomenament fins al 2016)

                             Carmen Baños Castillo          (nomenament fins al 2018)

                             Vanesa Pons Ganga            (nomenament fins al 2018)

 

AMPA:                   Mireia Zaragoza Pairó        

AJUNTAMENT:         Noemí Condeminas i Riembau                          

 

              

 

 

 

 

Altres