ISO

CFGS. INTEGRACIÓ SOCIAL


FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Serveis socioculturals i a la comunitat

TÍTOL: Tècnic /a superior en Integració social
DURADA: 1700 hores
                  • Centre educatiu: 1280
                   • Formació en centres de treball: 420
 

HORARI: De 15h a 21h
 

A QUÍ S’ADREÇA: Alumnat interessat per temes de prevenció i inserció social, educació dels diferents col·lectius: immigració, drogadicció, discapacitats...
 

SORTIDES PROFESSIONALS:
Tècnic /a de programes d’ajut a domicili, Tècnic/a de prevenció i inserció social, Tècnic /a d’inserció ocupacional, Educador/a en equipaments residencials de diferents tipus, Tècnic/a de mobilitat bàsica, Treballador/ra familiar, Educador/ra de discapacitats
 

CONTINGUTS CURRICULARS:
- Context i metodologia de la intervenció social
- Atenció unitats de convivència
- Habilitats d’autonomia personal i social
- Inserció ocupacional
- Sistemes alternatius de comunicació
- Formació i orientació laboral
- Crèdit de síntesi

Altres