Formació Pràctica en Centres de Treball

La formació pràctica en centres de treball (FPCT)

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

La FPCT forma part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Teniu disponible la Normativa relativa a la FCT.

Objectius de la FPCT

Les pràctiques són un crèdit o mòdul essencial en la formació professional de l’alumnat, ja que preveu dos grans objectius:

- Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (qualificació professional).

- Facilitar la incorporació de l’alumnat al món laboral (inserció professional).

Orientacions per a l'estada a l'empresa

1.    Sigues puntual i compleix l’horari de les pràctiques. Qualsevol problema al respecte cal comunicar-lo al/la tutor/a.

2.    NO UTILITZIS NI ESTIGUIS PENDENT DEL MÒBIL. Recorda que seràs model i referent per a les persones usuàries. Silencia i guarda el mòbil en arribar al centre i reprèn-ho un cop finalitzada la sessió. Si, de manera excepcional has d’utilitzar el mòbil, demana permís per fer-ho. Si el que necessites és el rellotge, aconsegueix un de polsera pel període de pràctiques (queda MOLT MALAMENT mirar constantment la pantalla del mòbil).

3.    Pregunta tot allò que no entenguis o desconeguis, no oblidis que les pràctiques formen part del procés d’aprenentatge, és un mòdul més.

4.    Posa molta atenció a les instruccions o explicacions que se’t donen. Si cal, apunta-t’ho.

5.    En cas de produir-se algun contratemps o malentès l’has de comunicar de forma immediata al/la tutor/a de l’institut.

6.    Mostra una actitud de col·laboració dins l’equip del centre de treball.

7.    Demana permís per utilitzar tot aquell material que no tinguis assignat.

8.    L’assistència és obligatòria. En cas de no assistir ha de ser per una causa justificada que comunicaràs els dies abans o bé, si és el mateix dia, trucant al centre de pràctiques per avisar-los i lliuraràs la justificació al/la tutor/a de l’institut el més aviat possible. Recorda que les hores de pràctiques s’han de fer completament i, per tant, si faltes hauràs de recuperar les hores allargant el període de pràctiques els dies que siguin necessaris.

9.    Tingues cura de la higiene personal i ajusta la vestimenta a l’entorn i normativa del centre de pràctiques.

10. RESPONSABILITZA’T de les tasques encomanades. Fes tot allò que t’indiquin al centre de pràctiques i compleix amb les responsabilitats adquirides sense excuses.

NO DUBTIS EN CONSULTAR AMB EL TUTOR/A DE L’INSTITUT QUALSEVOL DUBTE O DIFICULTAT

Excempció de la FCT

En el cas que l’alumnat acrediti haver assolit els objectius bàsics de l’FPCT de manera parcial o total mitjançant l’experiència laboral, pot demanar l’exempció total o parcial de les pràctiques. 

La direcció del centre és l’encarregada de resoldre l’exempció. La Direcció General d’FPIERE ha de resoldre les sol·licituds que no s’ajustin a allò que es descriu en cadascun dels supòsits d’exempció.

Teniu més informació sobre les excempcions en aquest enllaç.

Per a sol·licitar l'excempció has d'omplir i entregar la sol·licitud.

En cas d'accident a la FCT

En cas de produir-se algun accident a l'empresa o durant l’anada/tornada, si ets menor de 28 anys, cal anar a un centre concertat per l'assegurança escolar. Si ets major de 28 anys, cal anar al centre concertat de l’assegurança privada.

Convé que tinguis una còpia actualitzada de la relació dels centres d’assistència més propers a l’empresa.

Si l'accident és molt greu, cal avisar al servei públic d'atenció d'urgències mèdiques (112). Si ets menor d'edat, cal que vagis acompanyat/da per un familiar (si és possible) o per un company/a o persona responsable de l'empresa.

En cap cas has d'anar a la mútua d'accidents de l'empresa o centre de pràctiques, perquè no ets un treballador/a de la mateixa. 

 

Altres