FP Servei de Reconeixement

 

 

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES

1. Informació general del servei

Oferta de places:

 

Família professional

Cicle formatiu

Places assessorament

Places reconeixement

Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència

15

15

Criteris d'admissió:

L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Horari d'atenció:

Matins: Dimecres 12:30-13:30

Tardes: Dilluns 16.50- 17:45

Coordinadora: Marta Garcia

 

Calendari previst:

Aquí podeu consutar el calendari previst per a les diferents actuacions.

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis:

Per accedir a la carta: aquí.

Què és el Servei de Reconeixement?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s'equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional.

A qui s'adreça el servei de Reconeixement?

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges. Per a participar-hi han d'acreditar amb l'informe d'assessorament que han rebut aquest servei previ.

 

Com fer la inscripció al Servei?

A la secretaria del centre.

El Servei de reconeixement és un servei al qual et pots inscriure al llarg de tot el curs acadèmic, sempre que el centre educatiu on vulguis rebre el teu assessorament tingui places vacants disponibles.

Per a més informació: Tríptic explicatiu.

Per a sol·licitar el Servei: Sol·licitud.

Altres