Servei d'Assessorament

 

 

 

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES

1. Informació general del servei

Oferta de places:

 

Família professional

Cicle formatiu

Places assessorament

Places reconeixement

Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència

15

15

Criteris d'admissió:

L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Horari d'atenció:

Matins: Dimecres 12:30-13:30

Tardes: Dimarts 19:10- 20:05

Coordinadora: Marta Garcia

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis:

Per accedir a la carta: aquí.

 

2. Què él el Servei d'Assessorament?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.

A qui s'adreça el Servei d'Assessorament?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què ofereix el Servei d'Assessorament?

- Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

- Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.

- Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.

- Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació  Professional.

Com fer la inscripció al Servei?

Del 25 de setembre al 3 d'octubre de 2016 a la secretaria del centre.

El Servei d'Assessorament és un servei al qual et pots inscriure al llarg de tot el curs acadèmic, sempre que el centre educatiu on vulguis rebre el teu assessorament tingui places vacants disponibles.

Per a més informació: Tríptic explicatiu.

Per a sol·licitar el Servei: Sol·licitud.

Altres