FP Assessorament i Reconeixement

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES
ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL I POSA EN VALOR LA TEVA
EXPERIÈNCIA


Què és pot aconseguir?


Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts del cicles formatius de formació professional relacionats.


S’adreça


A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral en activitats d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.


Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.


1. EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU.

  • El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60€ de preu públic, disposa d’exempcions i bonificacions segons normativa.

  • Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al

          seu perfil i interessos.

  • Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:
    - Les recomanacions de la persona assessora.
    - L’itinerari formatiu i professional.
    - El dossier de la trajectòria professional.

2. SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL.


La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu, haver complert 18 anys i acreditar una experiència laboral, d' almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.


El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer, disposa d’exempcions i bonificacions segons normativa.
Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.


Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.


Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

 

Oferta a l’Institut Maremar


Actualment, a l’Institut Maremar oferim el Servei d’Assessorament i Reconeixement per el CFGM Atenció a persones en situació de dependència. A causa de l’alta demanda hem ampliat l’oferta de places inicial a 10, durant els mesos de febrer fins al juny del 2017.


On puc obtenir informació?


Pots trucar directament a l’Instiut Maremar al telèfon 935402398 i preguntar per la Marta Garcia que és la coordinadora del Servei d’assessorament i reconeixement.

Altres