Normativa d'ús del lloc

NORMATIVA D’ÚS DEL MOODLE DE INS MAREMAR

1. Alumnat matriculat al centre disposa d'un nom d'usuari i d'una contrasenya per accedir al Moodle. La contrasenya no s'haurà de comunicar a altres companys, ja que podrien accedir-hi suplantant la personalitat d’altre i aquest es faria responsable dels actes de tercers. 

2. El Moodle disposa d'un sistema de missatgeria amb el qual l’alumnat i el professorat poden comunicar-se. El llenguatge emprat en aquest sistema ha de regir-se pel respecte envers els altres i el vocabulari ha de ser adequat a l'entorn escolar, prohibint-se qualsevol mena d'insult o paraula malsonant. 

3. La participació en les diferents discussions que el professorat proposi (fòrums, comentaris a activitats, etc.) seguiran les mateixes indicacions que s'han fet sobre la missatgeria al punt 2 d'aquesta normativa. 

4. Els usuaris del Moodle no poden afegir al seu perfil una imatge, ja que es necessita una imatge clara de la cara de l'alumne per a poder passar assistència. En cas de voler canviar la imatge es pot enviar per correu electrònic una nova a: adriaserret@iesmaremar.net 

5. L'incompliment d'una o més de les normes exposades en els punts anteriors suposarà una incidència a valorar per l'equip directiu en funció de la gravetat de la infracció. 

La comissió TAC

Darrera modificació: Wednesday, 6 November 2019, 17:41